Chameo B.V. tracht waar mogelijk en economisch verantwoord daadwerkelijk inhoud te geven aan een goed
milieubeleid. Dit betekent dat wij bij de verschillende processen en producten omgevingsbewust te werk gaan.
Chameo B.V. wil door haar milieubeleid een bijdrage leveren aan de duurzaamheid van de samenleving en geeft
daarmee inhoud aan deze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Hoofddoelstelling van ons milieubeleid is dan ook ‘het optimaal beheersen en verminderen van de belasting
van het milieu. Aandacht voor het milieu is een geïntegreerd onderdeel van onze bedrijfsvoering.
Bij Chameo B.V. is een milieucoördinator aangesteld. Deze is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren
van het milieuactieplan. Kernpunten in dat milieuactieplan zijn:

 

Begin bij de bron    Dit houdt in dat wij eisen stellen aan de milieuvriendelijkheid van de door ons toegepaste 
materialen en aan onze leveranciers sterke eisen stellen dit in de keten door te voeren. 
Zorg bij verwerking   Bij verwerking van onze materialen wordt gecontroleerd wat er met de afvalproducten wordt 
gedaan, waar mogelijk verwerkt in een restproduct en anders verantwoord afgevoerd.
Juist toegepast en gereinigd   Door middel van advies aan de gebruiker zorgen wij voor een duurzaam gebruik van 
de juiste producten en wordt door middel van een goed toegepast onderhoud de optimale levensduur bereikt.
Retourname na gebruik   Door ons retoursysteem kunnen wij voor een gecontroleerde, verantwoorde afvoer zorgen, 
waarbij ons doel is de basismaterialen te recyclen dan wel toe te passen in andere producten.
De keten compleet   Op verantwoorde wijze omgaan met ons aller milieu heeft te maken met het accepteren van 
een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Door de keten te controleren maximaliseren wij het positieve effect 
dat wij er op kunnen hebben.
 
 

Over Chameo

Chameo ontwikkelt, levert en installeert intelligente technologische oplossingen voor toegangstechniek. Het doel is ervoor te zorgen dat iedereen dezelfde voorzieningen op gelijkwaardige wijze kan gebruiken, zodat zo weinig mogelijk aparte oplossingen bedacht moeten worden voor personen met een functiebeperking.

Lees meer...

Testimonials

”Wij passen de automatische deuren van Chameo toe in de computerruimtes en datacenters die wij voor onze klanten realiseren. Chameo is al jaren een partner waarop wij kunnen rekenen. Niet alleen de producten zijn van hoge kwaliteit maar ook de manier van werken van Chameo.”

Ronald Kok, Directeur All IT Rooms

”Mijn ervaringen met Chameo zijn bijzonder goed, het bedrijf is zeer toegankelijk, je voelt je er welkom, er is een open communicatie tussen de adviseur en jijzelf als klant. Daarbij wordt er met je meegedacht om jouw specifieke situatie van een zo goed mogelijk advies te voorzien waarbij oplossingsgericht wordt gewerkt.”

Jan Ruitenberg, CareResorts Thailand